European Diabetes Epidemiology Group (EDEG) 2019

First corresponding author

Create

Abstract